Donaties

De stichting is volledig afhankelijk van donaties en giften. 

Wij vragen uw hulp om te kunnen starten op een vaste plek. Voor de huur van een geschikt pand voor de activiteiten zijn financiële middelen nodig.

Help ons op:

 

Bankrekening:

Penningm NGN

G.S.J. Vernooij

NL14INGB0005050655

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------